Zasiłek rodzinny w Niemczech – czym jest Kindergeld?

System zasiłków, dopłat i ulg jest w Niemczech bardzo rozbudowany. Jednym z najważniejszych świadczeń rodzinnych jest Kindergeld – zasiłek na dzieci, będący odpowiednikiem polskiego 800+. Czym dokładnie jest to świadczenie, komu przysługuje i co zrobić, aby je uzyskać?

Czym jest Kindergeld?

Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny w Niemczech, to świadczenie socjalne przysługujące rodzicom lub opiekunom dzieci. Jego celem jest częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Zasiłek ten jest wypłacany przez niemieckie urzędy skarbowe (Familienkasse) i jest dostępny dla wszystkich rodziców pracujących w Niemczech, niezależnie od ich obywatelstwa. Nie muszą być to biologiczni rodzice – Kindergeld przysługuje także dzieciom adoptowanym, przysposobionym lub trwale włączonym do gospodarstwa domowego na innych zasadach. Nie ma również znaczenia, jak wysokie dochody uzyskują rodzice lub opiekunowie dziecka, na którego utrzymanie przyznawany jest zasiłek.

Kto może otrzymać Kindergeld? Najważniejsze zasady

Prawo do świadczeń takich jak Kindergeld mają osoby wychowujące dziecko, które pracowały w Niemczech dłużej niż 6 miesięcy (183 dni), a w związku z tym uzyskały nieograniczony obowiązek podatkowy. 

Zasiłek przyznawany jest na każde dziecko do momentu uzyskania przez nie pełnoletniości. Jeśli dziecko kontynuuje naukę, Kindergeld może być wypłacany do 25 roku życia. Z kolei jeśli nie uczy się, ale jest bezrobotne lub zarabia niewiele (jego dochody nie przekraczają 8 000 euro rocznie). Zasiłek Kindergeld jest wypłacany co miesiąc na konto bankowe wnioskodawcy.

Ile wynosi Kindergeld?

Wysokość Kindergeld zależy od liczby dzieci w rodzinie. Na pierwsze i drugie dziecko rodzice otrzymują tę samą kwotę, która wzrasta przy trzecim i kolejnych dzieciach. W 2023 roku jest to od około 219 euro miesięcznie (na pierwsze i drugie dziecko) do około 250 euro na czwarte, piąte lub kolejne dziecko.

Jak wnioskować o Kindergeld? 

Wnioski o Kindergeld można pobrać ze strony internetowej niemieckiej agencji ubezpieczeń rodzinnych (Familienkasse). Następnie należy dokładnie wypełnić formularz – ważne jest podanie wszystkich wymaganych informacji, w tym danych osobowych wnioskodawcy, informacji o dzieciach oraz o innych członkach rodziny.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające tożsamość i status prawny wnioskodawcy oraz dzieci. Mogą to być kopie paszportów, aktów urodzenia dzieci, dokumentów potwierdzających status pobytowy w Niemczech, a także dokumentacji związanej z zatrudnieniem i ubezpieczeniem. Wniosek wraz z załącznikami można dostarczyć osobiście, wysłać pocztą, a w niektórych przypadkach elektronicznie.

Warto skorzystać z pomocy specjalistów 

Biuro rozliczeń zagranicznych może przeprowadzić klienta przez cały proces wnioskowania o Kindergeld, pomagając w wypełnieniu niezbędnych formularzy oraz w zebraniu wymaganych dokumentów. Dla osób nieznających języka niemieckiego biuro może tłumaczyć dokumenty oraz komunikować się z niemieckimi urzędami w imieniu klienta, co jest szczególnie przydatne w przypadku ewentualnych pytań lub komplikacji.

Biura mogą także informować klientów o innych dostępnych ulgach i świadczeniach, takich jak zasiłki rodzinne czy ulgi podatkowe, które mogą być dostępne w zależności od indywidualnej sytuacji. Korzystanie z usług takich biur jest szczególnie korzystne dla osób, które mogą nie być w pełni świadome swoich praw i możliwości w zakresie międzynarodowych rozliczeń podatkowych i świadczeń socjalnych.

Jeśli chcesz sprawnie rozliczyć podatek z Niemiec, otrzymać Kindergeld i uzyskać środki z innych, dostępnych w Twojej sytuacji świadczeń, zgłoś się do biura rozliczeń zagranicznych All-Tax: https://all-tax.pl/.

Treść promocyjna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł

Szkolna stołówka – jak zapewnić uczniom zdrowe posiłki?

Następny artykuł

Custom GPT 2024 – na czym polega tworzenie własnych GPT?

Zobacz też