Polityka cookies

Polityka prywatności informuje użytkowników strony o zasadach pozyskiwania, przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych w ramach serwisu. Wszystkie dane są gromadzone, przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych  (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.).

Administratorem danych osobowych jest:

Network Sp.z o.o.
Dobrzechów 446 B
38-100 Strzyżów

Zbierane dane

Dane osobowe Klient podaje dobrowolnie. Właściciel pobiera następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP komputera. Dane wykorzystywane są do realizacji zamówień, komunikacji z klientem. Na stronie skutecznycontent.pl dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Klientów na stronie, zbierania danych demograficznych o Klientach i w celach technicznych do administrowania serwerami. Z kolei dane zbierane poprzez bezpośredni kontakt Klienta poprzez stronę www, są wykorzystywane do prowadzenia korespondencji z Klientem. Dane udostępniane są organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości na mocy przepisów prawa. Strona wykorzystuje dane w celach marketingowych tylko za zgodą Klienta.

Przechowywanie danych

Network zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych. Nie przekazuje danych swoich Klientów osobom trzecim, sam wykorzystuje je w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników, realizacji zamówień oraz sprawnej komunikacji. Dane osobowe są traktowane jako całkowicie poufne, przechowywane są na dobrze zabezpieczonym serwerze przed zagrożeniem zdalnym i fizycznym.

Dostęp do danych

Każdy użytkownik, który udzielił informacji o danych osobowych ma prawo dostępu do tych treści, poprawiania ich, aktualizacji, uzupełnienia, żądania zaprzestania przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych.

Wykorzystanie cookies

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
W ramach serwisu wykorzystywane są pliki „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są tymczasowe. Przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Drugi typ przechowywany jest w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

Wykorzystywane rodzaje plików cookies pozwalają:

Zmiana polityki prywatności

Network zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym użytkowników. Klienci mają obowiązek zapoznania się ze zmianami, po wejściu na stronę.

Polityka korzystania ze strony

Poniższa polityka korzystania ze strony skutecznycontent.pl zawiera informacje o prawie do strony i zasadach jej użytkowania. Każdy użytkownik strony, korzystający z jej zawartości ma obowiązek zapoznać się z poniższą polityką i zaakceptować jej ustalenia. Jeśli się z nią nie zgadzasz nie korzystaj z jej zawartości. Polityka obejmuje każdorazową wizytę na stronie.

Prawo do strony

Prawnym właścicielem strony skutecznycontent.pl wraz z jej zawartością jest firma Network Sp.z o.o.; Dobrzechów 446B; 38-100 Strzyżów. Przez zawartość rozumie się każdą informację tekstową i graficzną (teksty, logo, zdjęcia, formularz, dane adresowe itd.). Jest ona chroniona przez przepisy prawa handlowego, autorskiego, własności intelektualnej. Właściciel zastrzega sobie prawo do usunięcia, zawieszenia, modyfikacji części lub całej strony, w dowolnej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia.

Zasady użytkowania

Bez zgody właściciela żaden fragment strony lub treści nie może być kopiowany, powielany czy wykorzystywany w inny sposób niż przewidują to zasady korzystania. Strona może być przeglądana, drukowana, pobierana, ale wyłącznie do użytku prywatnego. Komercyjne wykorzystanie choćby fragmentu tekstu jest zabronione i niezgodne z prawem. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian na pobranych materiałach, ich przerabiania, powielania, wykorzystywania do własnych celów handlowych czy marketingowych. Zabronione jest usuwanie logo ze zdjęć, nazw handlowych z tekstów pobranych ze strony. Zabrania się wykorzystywania strony do rozpowszechniania informacji nielegalnych, fałszywych, pornograficznych, obraźliwych, naruszających prawa osób trzecich, zachęcających do popełnienia przestępstwa czy łamiących prawo.

Zabrania się korzystania ze strony skutecznycontent.pl w sposób, który ma na celu jej uszkodzenie lub pogorszenie jakości oraz tworzenie fałszywych linków do strony, wprowadzających w błąd innych użytkowników i budujących zakłamany wizerunek firmy.

Korzystając ze strony masz prawo do korzystania z formularza kontaktowego i jednocześnie jesteś zobowiązany do:

Ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności

Strona skutecznycontent.pl nie może zostać wykorzystana do zaspokojenia roszczeń gwarancyjnych w zakresie jakości opisywanych i prezentowanych produktów. Wszystkie informacje publikowane na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za okresowy brak dostępności strony, przerwy techniczne, a także nie udziela gwarancji w związku z wykorzystaniem treści ze strony w zakresie ich dokładności, poprawności, użyteczności.
Użytkownik korzysta ze strony na własną odpowiedzialność. Firma Network Sp.z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uchybienia powstałe na skutek korzystania ze strony.

Polityka prywatności

Zapewniamy wszystkim użytkownikom poufność danych osobowych. Zostają przechowywane przy zachowaniu wszelkich zasad i zabezpieczeń zgodnych z wymogami ustaw o ochronie danych osobowych, świadczeniu usług drogą elektroniczną, rozporządzeniu w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne. Więcej informacji uzyskasz w Polityce prywatności i cookies.

Niniejsze warunki użytkowania należy rozumieć, interpretować i wykonywać w stosunku do użytkowników na terytorium Polski zgodnie z prawem polskim oraz poddawać rozstrzygnięciom sądom w Polsce, w zakresie w jakim jest to dozwolone przez prawo polskie.

Przyjęcie niniejszych warunków użytkowania przez użytkownika oznacza, iż stają się one wiążące dla niego i firmy Network Sp.z o.o.. Użytkownik oświadcza, bez zastrzeżeń, że nie będzie kwestionować ważności i wykonalności niniejszych warunków użytkowania.

Obsługa Klienta i dane kontaktowe

Network Sp.z o.o.
Dobrzechów 446B
38-100 Strzyżów
NIP 819-16-63-157
tel. 17 276 02 27
biuro@network-interactive.pl